تحلیل دلار ین روزانه به سبک نئوویو شماره ۷ (USDJPY)

بررسی ساختار امواج

384
بازدید

مطابق تحلیل قبل ریزشی که انتظار داشتیم شکل گرفت. در اشل کلی تر ساختار بهتری نمایان شده که تحلیل آن می توانید در زیر مشاهده کنید.
به نظر دلارین در یک محدوده باید نوسان کند تا ملزمات زمانی موج F یک ساختار دبامتریک را فراهم کند.

تحلیل دلار ین روزانه به سبک نئوویو شماره ۷ (USDJPY)
تحلیل دلار ین روزانه به سبک نئوویو شماره ۷ (USDJPY)
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content