آرشیو دسته‌ی : گروه حمل و نقل و انبارداری

گروه حمل و نقل و انبارداری

آنالیز نئوویو توریل شماره ۵

این سهم تا این جای کار اثبات کرده که روندش صعودی است. بر اساس ساختار امواج نیز به نظر میرسد قصد یک صعود خوب را دارد. روندی که برای این صعود انتظار داریم در تصویر مشخص شده است. قیمت های فعلی به نظر برای خرید جذاب است. حد ضرر شکست 225 تومن…