آرشیو دسته‌ی : دلار به ریال (USDIRR)

دلار به ریال (USDIRR)

آنالیز نئوویو دلار به ریال (USDIRR) شماره ۵

به نظر میرسد چارت دلار به ریال (USDIRR) رشدی در راه دارد و هدف ۳۸۳۰ الی ۳۸۷۰ را تاچ خواهد کرد. این رشد به نظر ما آخرین رشد از کارکشنی می باشد که دلار در حال طی کردن آن است که فرمت یک دیامتریک را دارد. این دیامتریک خود موج بی از یک فلت تصور…