تحلیل نئوویو سفارس شماره ۷

0 164

به نظر میرسد بعد از مدتها اصلاح در گروه سیمانی زهر فروش کاملا فروکش کرده باشد. یکی از سهم های ایده آل این گروه بر اساس قوانین نئوویو، سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس می باشد که با ایجاد الگوی ترمینال (دیاگونال) آماده رشدی قوی شده است.

خط روند نزولی این سهم شکسته شده است و قیمت های فعلی جهت خرید بسیار مناسب ارزیابی می شود. ساختار نئوویوی امواج سیمان فارس و خوزستان (سفارس) را در تصویر مشاهده می کنید.

قیمت امن خرید و استاپ لاس و تارگت تحلیل در تصویر مشخص شده است.

تحلیل نئوویو سیمان فارس و خوزستان (سفارس) شماره 7

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.