نتیجه تحلیل فخوز شماره ۳ تا این لحظه

برگشت قیمت از ناحیه مشخص شده

643
بازدید

این سهم طبق تحلیل قبل از ناحیه حمایتی خیلی دقیق حرکت کرده. همراهی می کنیم تا ببینیم چطور پیش میره.

نتیجه تحلیل فخوز شماره ۳ تا این لحظه
نتیجه تحلیل فخوز شماره ۳ تا این لحظه
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content