نتیجه تحلیل فخوز شماره ۳ تا این لحظه

برگشت قیمت از ناحیه مشخص شده

این سهم طبق تحلیل قبل از ناحیه حمایتی خیلی دقیق حرکت کرده. همراهی می کنیم تا ببینیم چطور پیش میره.

نتیجه تحلیل فخوز شماره ۳ تا این لحظه
نتیجه تحلیل فخوز شماره ۳ تا این لحظه
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content