آنالیز نئوویو کشتیرانی دریای خزر (حخزر) شماره ۲

770

توضیح ساختار نئوویو (NEoWave) چارت کشتیرانی دریای خزر (حخزر):

طبق آنالیز نئوویو انجام شده حخزر (کشتیرانی دریای خزر) در میان مدت در انتهای موج B از یک فلت کشیده (Elongated Flat) قرار دارد که خود موج E از یک مثلث انبساطی (Expanding Triangle) است. این مثلث انبساطی احتمالا خود موج B از یک فلت (Flat) بزرگتر می باشد. لذا بعد از اتمام این مثلث یک نزول دیگر که احتمالا فرسایشی خواهد بود برای شکل گیری فلت یاد شده خواهیم داشت.

عرض شد که در میان مدت در انتهای موج B از یک زیگزاگ هستیم. این موج B به نظر میرسد که ساختار دیامتریک (Diametric) دارد و آخرین شاخه از آن در شرف تکمیل شدن است. قیمت مناسب برای اتمام این ساختار در تصویر مشخص شده است، لذا در این ناحیه می توان خرید کم ریسکی انجام داد.

راهنمای ترید:

قیمت خرید: حوالی قیمت های ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان

حد ضرر: شکست کف ۳۲۹ تومان (حداکثر ۲۰ درصد)

حد سود: حوالی ۶۴۰ تومان (۶۰ درصد سوددهی)

ریوارد به ریسک: ۳ به ۱ (این میزان برای یک ترید ایده آل است).

آنالیز نئوویو NEoWave چارت کشتیرانی دریای خزر (حخزر) شماره 2

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.