آنالیز نئوویو زامیاد شماره ۳

0 282

ظاهرا خزامیا در یک موج ایمپالسیون قرار دارد که موج ۱ آن کامل شده و هم اکنون در موج A از ۲ خود می باشد. این موج ایمپالس ظاهرا ساختار ۱ ممتد دارد و اهداف موج ۲ و ۳ و ۵ آن در تصویر مشخص می باشد. کل این موج ایمپالس موج C از یک زیگزاگ از درجه ای بزرگتر می باشد.
علاوه بر موج شماری یک مطالعه ساده در خصوص گپ ها نیز رهنمود خواهد بود. گپ های این چنینی جزو گپ های اندازه گیری محسوب می شوند و نوید دهنده رشد بیشتر سهم به اندازه رشد قبلی می باشد.

تحلیل الیوتی زامیاد

Zamyad 0003گپ اندازه گیری در زامیاد

Zamyad 0002

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.