آنالیز نئوویو زامیاد شماره ۳

شرح چشم انداز پیش رو

408
بازدید

ظاهرا خزامیا در یک موج ایمپالسیون قرار دارد که موج ۱ آن کامل شده و هم اکنون در موج A از ۲ خود می باشد. این موج ایمپالس ظاهرا ساختار ۱ ممتد دارد و اهداف موج ۲ و ۳ و ۵ آن در تصویر مشخص می باشد. کل این موج ایمپالس موج C از یک زیگزاگ از درجه ای بزرگتر می باشد.

علاوه بر موج شماری یک مطالعه ساده در خصوص گپ ها نیز رهنمود خواهد بود. گپ های این چنینی جزو گپ های اندازه گیری محسوب می شوند و نوید دهنده رشد بیشتر سهم به اندازه رشد قبلی می باشد.

تحلیل الیوتی زامیاد

آنالیز نئوویو زامیاد شماره ۳
آنالیز نئوویو زامیاد شماره ۳

گپ اندازه گیری در زامیاد

گپ اندازه گیری در زامیاد
گپ اندازه گیری در زامیاد
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content