آنالیز نئوویو خودرو شماره ۴

تداوم صعود قیمت

418
بازدید

این سهم در موج E یک مثلث انبساطی قرار دارد که اهداف آن به شرح زیر است:

آنالیز نئوویو خودرو شماره ۴
آنالیز نئوویو خودرو شماره ۴

تارگت حداقلی برای برآورده شدن الزامات موج ۸۲۰ تومان

تارگت استاندارد ۱۰۴۰ تومان

استاپ لاس فعلی ۳۳۰ تومان

اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content