آنالیز نئوویو پلوله شماره ۱

در شرف فراهم شدن موقعیت خرید

این سهم پس از یک رشد شارپ ۵ موجی یک کارکشن در قالب مثلث افزایشی ساخته که به موجب آن تارگت ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰ تومنی معادل ۴۰۰ درصد سود در دسترس می باشد. با هر دیدی که به سهم نگاه شود چنین تارگتی کاملا در دسترس می باشد. به لحاظ بنیادی نیز وضعیت مناسبی دارد. فقط سهم در بازار پایه معامله می شود پس مراقب باشید.

آنالیز نئوویو پلوله شماره ۱
آنالیز نئوویو پلوله شماره ۱
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content