آرشیو برچسب : شاخص

شاخص

موج شماری شاخص کل بورس ایران (Tepix) شماره ۲۸

شرح تحلیل قبل شاخص کل بورس ایران (TEPIX) در تحلیل قبل شاخص کل، ارائه شده توسط ایران نئوویو انتظار داشتیم موج E از مثلث بزرگ ما خود یک فلت (Flat) یا مثلث انقباضی (Contracting Triangle) شود که با توجه به ساختار موج c از موج E مشخص شد که…

آنالیز نئوویو شاخص کل بورس (Tepix) شماره ۲۷

شرح تحلیل قبل شاخص کل بورس ایران (TEPIX) در تحلیل قبل شاخص کل انتظار داشتیم کارکشن شاخص کل در سطح ۷۸۰۰۰ واحد به اتمام برسد و الگوی انتهایی را یک مثلث خنثی در نظر گرفته بودیم و با وجودی که در سطح مذکور یک واکنش نیز رویت شد اما حرکت شارپی…

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس ایران (TEPIX) شماره ۲۵

شرح تحلیل قبل شاخص کل بورس ایران (TEPIX) در تحلیل قبل شاخص کل انتظار داشتیم کارکشن شاخص به اتمام رسیده باشد و راهیِ موج ایمپالس خود شده باشد. اما با توجه به وضعیت فرسایشی بازار این موضوع تایید نشد و نتیجه اینکه موج E مثلث خنثی (Neutral…

آنالیز نئویو شاخص کل شماره ۲۴

در دی ماه سال ۱۳۹۴ تحلیلی از شاخص به استحضارتان رسید که در آن اعلام کردیم شاخص در کف قیمتی خود قرار دارد و بازار به زودی راهی رشد شارپی خواهد شد. (تمام تحلیلهای شاخص را میتوانید از منوی سایت یا از ستون کناری، قسمت دسته بندی مطالب فراخوانی…

آنالیز نئوویو شاخص شماره ۲۰

طبق تحلیل های قبلی عرض شد که بهتر هست شاخص سناریوی اول را در پیش گیرد که خوشبختانه همینطور شده. در حال حاضر چیزی به اتمام اصلاح شاخص نمانده. ۷۴۵۰۰ الی ۷۵۰۰۰ محدوده بسیار مستحکم برای حمایت شاخص می باشد زیرا هم الگوی درجه بزرگتر کامل می شود…