موج شماری شاخص کل بورس ایران (Tepix) شماره ۲۸

1,170

شرح تحلیل قبل شاخص کل بورس ایران (TEPIX)

در تحلیل قبل شاخص کل، ارائه شده توسط ایران نئوویو انتظار داشتیم موج E از مثلث بزرگ ما خود یک فلت (Flat) یا مثلث انقباضی (Contracting Triangle) شود که با توجه به ساختار موج c از موج E مشخص شد که احتمالا مثلث ساختار این شاخه می باشد.

البته باید توجه داشت که چارت شاخص کل، چارت استانداردی برای شمارش الیوتی و نئوویوی نیست (دلایل قبلاً گفته شده) اما همانظور که در تحلیل های قبل شاخص کل عرض کردیم باز هم شمارش ما در این مورد خاص فقط بر اساس چارت شاخص کل به تنهایی نیست بلکه بر اساس نگرشی که از چارتهای سرنوشت ساز بورس بدست می آوریم نیز هست.

اگر تحلیل قبل را ملاحظه نکرده اید می توانید با کلیک بر اینجا آنرا مشاهده کنید.

شرح ساختار فعلی امواج چارت TEPIX بر اساس قوانین  NEoWave

پس طبق گفته های فوق، در حال حاضر درون موج D از مثلث انقباضی ای قرار داریم که خود موج E از مثلث درجه بزرگتر ما می باشد.

بنابراین باید به دنبال نقطه احتمالی تکمیل شدن این موج (موج D) باشیم. زیرا با تکمیل این موضوع چند هفته ای را در حالت بی رمقی بازار سپری خواهیم کرد تا موج E از مثلث انقباضی مذکور شکل بگیرد.

با توجه به این موضوع که عدد ۸۰۰۰۰ واحد یک مقاومت روانی در این چارت محسوب می شود چارت شاخص نیز با رسیدن به این عدد متوقف شده است و واکنش منفی به آن نشان داده است.

لذا باید بسیار هوشیار بود که آیا این واکنش منفی در حد یک اصلاح درون موج D از مثلث انقباضی باقی می ماند یا اینکه خاتمه موج D را گوشزد خواهد کرد.

این موضوع با رصد چارت شاخص در تایم فریم ۱ ساعته، راحت تر قابل مشاهده خواهد بود.

موج شماری نئوویو (NEoWave) چارت شاخص کل بورس ایران (Tepix) شماره 28

نکات مهم:

سطح بی اعتباری تحلیل حدود ۷۲۵۰۰ واحد می باشد.

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.