آنالیز نئوویو ونفت شماره ۶

0 305

تحلیل پارسال

برخلاف انتظار بازار به نظر بنده صعودی که ونفت داشت موج ایمپالس از درجه بزرگتر نیست بلکه موج B از درجه بزرگتری را تکمیل کرده است و ریزش آن مسجل خواهد بود و در حال حاضر نیز در مسیر ریزش قرار دارد.

VaNaft 01در حال حاضر

در حال حاضر دو سناریو برای این سهم مدنظر بنده می باشد که سناریوی قوی تر خدمتتان ارائه شد. فعلا به نظر میرسد این سهم توانایی رشد تا ۲۵۰ تومان را داراست و در آن ناحیه شاخه ی E از مثلث نوین Extracting تکمیل می شود و بعد از آن مجدد سهم وارد مدار نزولی و فرسایشی خواهد شد. در صورت ادامه رشد از آن محدوده سناریوی دوم قوت خواهد گرفت و تحلیل آن به استحضارتان خواهد رسید.
فعلا تا رسیدن به ۲۵۰ تومان صبر خواهیم کرد تا اطلاعات بیشتری از چارت در اختبارمان قرار گیرد.  سبک و سیاق رشد تا محدوده ۲۵۰ تومان به دو روش امکان پذیر است که روی تصویر مشخص شده است.

VaNaft 0006

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.