آنالیز نئوویو ونفت شماره ۶

بروزرسانی تحلیل قبل

تحلیل پارسال

برخلاف انتظار بازار به نظر بنده صعودی که ونفت داشت موج ایمپالس از درجه بزرگتر نیست بلکه موج B از درجه بزرگتری را تکمیل کرده است و ریزش آن مسجل خواهد بود و در حال حاضر نیز در مسیر ریزش قرار دارد.

آنالیز نئوویو ونفت شماره ۱
آنالیز نئوویو ونفت شماره ۱

در حال حاضر

در حال حاضر دو سناریو برای این سهم مدنظر بنده می باشد که سناریوی قوی تر خدمتتان ارائه شد. فعلا به نظر میرسد این سهم توانایی رشد تا ۲۵۰ تومان را داراست و در آن ناحیه شاخه ی E از مثلث نوین Extracting تکمیل می شود و بعد از آن مجدد سهم وارد مدار نزولی و فرسایشی خواهد شد. در صورت ادامه رشد از آن محدوده سناریوی دوم قوت خواهد گرفت و تحلیل آن به استحضارتان خواهد رسید.
فعلا تا رسیدن به ۲۵۰ تومان صبر خواهیم کرد تا اطلاعات بیشتری از چارت در اختبارمان قرار گیرد.  سبک و سیاق رشد تا محدوده ۲۵۰ تومان به دو روش امکان پذیر است که روی تصویر مشخص شده است.

آنالیز نئوویو ونفت شماره ۶
آنالیز نئوویو ونفت شماره ۶
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content