آنالیز نئوویو مفاخر شماره ۳

بررسی ساختار امواج

این سهم همچنان درگیر با سطح مقاومتی است اما هرچه بگذرد فشردگی قیمت افزایش خواهد یافت و قدرت بیشتری برای جهش قیمتی شکل خواهد گرفت. باید دید چنین تصوری رسمیت می یابد یا خیر.
روند حرکتی که برای سهم متصور هستم در تصویر مشخص شده است.

آنالیز نئوویو مفاخر شماره ۳
آنالیز نئوویو مفاخر شماره ۳
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content