تحلیل نئوویو تکنو شماره ۳

670

شرح تحلیل قبل تکنوتار (تکنو)

در تحلیل قبل تکنو انتظار داشتیم سهم وارد یک فاز نزولی شود که تا باکس قرمز رنگ پیش رود و همینطور هم شد. سهم باکس قرمز رنگ را که به عنوان تارگت نزولی بیان شده بود تاچ کرد و از همان نقطه وارد فاز صعودی شد.

اگر تحلیل قبل تکنو را ملاحظه نکرده اید می توانید با کلیک بر اینجا آنرا مشاهده کنید.

شرح ساختار فعلی امواج چارت تکنوتار بر اساس قوانین  NEoWave

در حال حاضر بر اساس اطلاعات جدیدی که توسط کندلهای جدید در اختیارمان قرار گرفته در بساموج های تحلیل مقداری بازنگری کرده ایم.

هم اکنون به نظر میرسد رشدی که سهم آغاز کرده هنوز حرکت پسا الگویی یک مثلث بزرگ نباشد و فقط موج C از یک حرکت زیگزاگی است که انتظار داریم تا سطح ۳۱۶ الی ۳۵۴ تومان پبشروی کند و زمانی بیش از موج A (این موج با باکس اول مشخص شده است) بگیرد که توسط دو باکس این محدوده زمانی مورد انتظار مشخص شده است.

خاتمه نرمال این موج C باید در باکس دوم باشد.

نکات مهم:

لازم به ذکر است که صعود تا این سطح نباید یکنواخت باشد و باید شامل زیربخش های بیشتری نسبت به A شود.

همچنین اگر صعود تا سطح مطرح شده شارپ تر بود سهم وارد یک رشد ایمپالس از درجه بزرگتر شده است که در سطح مشخص شده به اتمام نخواهد رسید.

سطح بی اعتباری تحلیل کف تثبیت شده ۲۰۸ تومان می باشد.

تحلیل نئوویو سهم تکنوتار (تکنو) شماره 3

 

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.